Cấu trúc pháp lý


Cấu trúc pháp lý

Bộ luật dân sự

Nếu bạn muốn thành lập một doanh nghiệp ở Đức, bạn sẽ cần phải chọn một cấu trúc pháp lý cho nó. Trong kế hoạch kinh doanh của bạn, bạn nên đưa ra lý do cho sự lựa chọn của bạn. Thông tin bổ sung về các cấu trúc pháp lý có sẵn trên cổng thông tin này dưới các loại Startup Startup: Cách thiết lập doanh nghiệp của bạn –  “Startup types: Ways of setting up your business”.

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google Foto

Du kommentierst mit Deinem Google-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s